Plac Pokoju 5/1

84-300 Lębork

tel. 59 814 40 34

tel. kom. 517 740 222

fax. 59 814 40 34

ADWOKATSPECJALIZACJAPORADY PRAWNEKONTAKT
KANCELARIA ADWOKACKA

Prawo karne

·        obrona we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach: postępowanie przygotowawcze – śledztwo bądź dochodzenie, postępowanie uproszczone, zwyczajne, w trybie przyspieszonym, postępowanie apelacyjne, postępowanie kasacyjne i o wznowienie postępowania, postępowanie w sprawach o wykroczenia;

·        pomoc prawna po uprawomocnieniu się orzeczenia, m.in. składanie wniosków o odroczenie wykonania kary i udział w postępowaniu w tym zakresie, reprezentowanie skazanego w postępowaniu przed sądami penitencjarnymi w sprawach o przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary bądź o przerwę w wykonaniu kary;

·        uczestniczenie w czynnościach przesłuchania osoby zatrzymanej na policji lub w prokuraturze;

·        udział w posiedzeniu Sądu w przedmiocie rozpoznania wniosku Prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania;

·        reprezentowanie pokrzywdzonego: sporządzanie i składanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, zażalanie postanowień prokuratora o umorzeniu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia, reprezentacja przed Sądem;

·        reprezentowanie przed Sądem oskarżyciela posiłkowego;

·        obrona nieletnich przed Sądem Rodzinnym